Echipa CDEAP din cadrul Microsoft IT Academy este la dispoziţia Dvs în acordarea sprijinului necesar în ceea ce priveşte:
  • procesul de instruire
  • asigurarea cu echipament şi materiale didactice
  • asistenţa informaţională
Dr. Sergiu Tutunaru

Director CDEAP
Conferentiar ASEM
Olesea Melnicenco

Cercetator, Doctorand ASEM
Olesea Diaconu

Project manager
Ana Berzan

Project manager

Acest site a fost elaborat cu suportul financiar al proiectului Proiectul Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED) , finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Nu e necesar ca să reflecte neapărat opinia Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).