Profesorii IT Academiei dispun de o înaltă calificare profesională certificaţi de Microsoft (Microsoft Office Specialist Master Instructor (MMI)
Instructorii Certificați Microsoft (MCT) sunt experți in instruire şi in domeniul tehnic in ceea ce priveşte produsele, tehnologiile şi soluțiile profesionale Microsoft.
Comunitatea MCT include instructori la clasă şi de e‐learning, consultanți in domeniul invățării, autori, prezentatori la conferințe, reprezentanți ai grupurilor de utilizatori etc.
Corneliu Iatco

Instructor al directiei MCSE
Certificat MCSA Windows 2000 (din anul 2003)
Seful Departamentului IT,
Sudzucker Moldova АО
Dr. Igor Bercu

Instructor al directiei MCPD
Conferentiar universitar
Code Development Competency Leader, Technology Trainer

ENDAVA SRL
Constantin Sclifos

Instructor pentru directie MCSE
Inginer de sistem al proiectul MS IT Academy
Certificat in MCP Exam 70-290,
Inginer de categorie 1, Departamentului IT ASEM
Lector ASEM
Dr. Stefan Berzan

Co-trainer al directiei MCPD
conferentiar ASEM

Acest site a fost elaborat cu suportul financiar al proiectului Proiectul Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED) , finanţat de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Nu e necesar ca să reflecte neapărat opinia Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).